אהוד הורוביץ, איש הייטק

אני שמח להמליץ על סדנת הכתיבה של אוולין, אוולין נתנה לי כלים רבים ובזכותה הוצאתי לאור את ספרי הראשון "המסע בעקבות אוצר המילים הגדול". אני עומד להוציא לאור ספר נוסף בקרוב.
אוולין יודעת להוציא מהיוצר את המירב, היא מאתגרת ומכווינה, תומכת ומבקרת והכל בנתינה וברוח טובה. ומי שכותב ויוצר, הסדנה של אוולין, זה בדיוק מה שצריך!