אסתר בוטביקה, חשיבה יצירתית מכוונת צמיחה

אוולין יקרה
תודה על דרך קסומה
בכל פעם שבאתי לסדנה חוויתי חוויה שונה
כל פעם נגעת בפלח שונה של גלגל החיים
מתוך הבנה רצופה איך להביא אותנו לעצמנו
כל מי שכתיבה היא חלק מחייו צריך לטעום סדנה של אוולין ולהבין את יופי החיים מתוך עולם הפנימי