ד"ר ליאורה בירנבאום, פסיכולוגית ומתקשרת

רוצו לסדנאות של אוולין. זו אשה שמממשת ייעוד פנימי באפנים היצירתיים ביותר, ואתם מרוויחים.