סדנה לכתיבה יוצרת – בספריית מתן

סדנה לכתיבת ספר

אוולין לוי, סטודיו לכתיבה יוצרת, ליווי תהליכי כתיבה

סדנה לכתיבת ספר!

סדנה לכתיבת ספר

משלב הרעיון ועד להחזקת הספר ביד